Kritik Adımlar
1UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ

11UY0016-4/B1 GAZ KORUMASIZ ÖZLÜ TEL ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (114)

 

*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.5 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

*BY.6 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.9 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.10 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.11 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0016-4/B2 TEL ELEKTROTLA METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI) (131)

 

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.6 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.7 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

*BY.8 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

*BY.9 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0016-4/B3 TEL ELEKTROTLA METAL –ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI) (135)

 

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.6 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

*BY.7 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

*BY.8 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.9 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0016-4/B4 AKTİF KORUYUCU GAZLA ÖZLÜ TEL METAL-ARK KAYNAĞI (136)

 

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.6 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.7 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

*BY.8 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

*BY.9 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

 

11UY0016-4/ B5 TUNGSTEN ASAL GAZ ARK KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI) (141)

 

*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.5 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

*BY.6 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

*BY.7 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

*BY.8 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0016-4/B6 PLAZMA ARK KAYNAĞI (15)

 

*BY.4 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

*BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir

*BY.9 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.10 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.11 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

11UY0016-4/B7 TEL ELEKTROTLA TOZ ALTI ARK KAYNAĞI (121)

 

*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.5 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

*BY.8 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13   Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0016-4/B8 BANT ELEKTROTLA TOZ ALTI ARK KAYNAĞI (122)

 

*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.5 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

*BY.8 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0016-4/B9 ELEKTRON IŞIN KAYNAĞI (76)

 

*BY.3 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

*BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.7 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.8 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.9 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.10 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0016-4/B10 LAZER IŞIN KAYNAĞI (751)

 

*BY.3 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

*BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.6 Lazer ışınının doğru odaklanmasını sağlar.

*BY.9 Uyguladığı işlem için gerekli mod tipini seçer.

*BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0016-4/B11 ULTRASONİK KAYNAK (41)

 

*BY.2 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

*BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.6 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.7 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.8 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.9 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.10 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0016-4/B12 SÜRTÜNME KAYNAĞI (42)

 

*BY.2 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

*BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.6 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.7 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.8 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.9 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0016-4/B13 YÜKSEK MEKANİK ENERJİ İLE KAYNAK (44)

 

*BY.2 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

*BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.6 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır

*BY.7 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.8 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.9 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.10 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0016-4/B14 DİFÜZYON KAYNAĞI (45)

 

*BY.2 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

*BY.6 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.7 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.8 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.9 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.10 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.