Kritik Adımlar
12UY0086-3 METAL LEVHA İŞLEME TEZGÂH İŞÇİSİ

12UY0086-3/B1 KAVİS VERME

 

*BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

*BY.3 Kullanılacak malzeme cinsi ve kalınlığına göre, kalıplar veya merdaneler arası mesafe ayarı yapar.

*BY.4 İşlenecek malzemeyi kalıp veya merdanenin referans noktasına yerleştirir.

*BY.5 İmalat resmine göre eğme, bükme/kavis verme veya bombe işlemini gerçekleştirir.

*BY.6 İşlenen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

*BY.8 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular

*BY.9 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

12UY0086-3/B2 PRES

 

*BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

*BY.3 Presi boşta çalıştırarak ayarlarını ve kalıp bağlantılarını kontrol eder.

*BY.5 İşlenecek malzemeyi tezgâha yerleştirir.

*BY.6 El veya ayak kumandasıyla presleme işlemini yapar.

*BY.7 Preslenen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

*BY.9 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular

*BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

12UY0086-3/B3 PUNCH PRES

 

*BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

*BY.3 CNC işleme programında belirlediği dişi ve erkek zımbaları ilgili taretlere takar.

*BY.5 İşlenecek malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak tezgâha yerleştirir.

*BY.6 Kontrol panelinden CNC işleme programını seçer.

*BY.7 Punch pres tezgahında şekillendirme işlemini yapar.

*BY.9 İşlenen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.

*BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.12 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.13 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.