Kritik Adımlar
15UY0224-3 PRESÇİ

15UY0224-3/A2 PRESLEME ÖNCESİ HAZIRLIK

 

*BY.4 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar.

*BY.11 Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını amirlerine danışarak belirler

*BY.20 Pres ayarlarının talimatlara uygun olup olmadığını amiri nezaretinde kontrol eder.

*BY.21 Presin çalışmaya hazır olup olmadığının genel kontrolünü yapar.

*BY.22 Teknik dokümanlardan faydalanarak indis no, delik sayısı, çizik, yırtık, çatlak, yüzey dalgalılığı şekil bozukluğu gibi yüzey hatalarını elle ve gözle kontrol eder.

*BY.24 Ölçüm ve muayene sonuçlarına göre iş parçası üzerindeki hataları tespit eder.

*BY.25 Hatalı iş parçasını ayırarak istifler.

*BY.27 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.28 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.29 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır.

*BY.30 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.31 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

15UY0224-3/A3: PRESLEME VE BAKIM

 

*BY.5 İlk basım öncesi, çift el kumanda cihazı gibi emniyet sistemlerini çalıştırarak kontrol eder.

*BY.7 Kumanda panelinden pres butonuna veya pedalına basarak presleme işlemini başlatır.

*BY.8 Kavrama lambasını ve arıza ekranını kontrol eder.

*BY.9 Tesisatı ve çalışma parametrelerini işlemler boyunca gözlemler.

*BY.12 İşlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder.

*BY.17 İş parçasının teknik dokümanlarda tanımlanmış özelliklerini, uygun ölçme aletlerini kullanarak kontrol eder.

*BY.40 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.41 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.42 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır.

*BY.43 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.44 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.