Kritik Adımlar
10UY0002-3 MAKİNE BAKIMCI

10UY0002-3/B1 ÖNLEYİCİ BAKIM YETERLİLİK BİRİMİ

 

*BY.9 Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.

*BY.11 Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.

*BY.12 Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir.

*BY.14 Filtreyi değiştirir.

*BY.15 Sızdırmazlık elemanını değiştirir.

*BY.16 Kayışı değiştirir.

*BY.17 Rulmanı değiştirir.

*BY.20 Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

*BY.21 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.22 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.23 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

10UY0002-3/B2 DÜZELTİCİ BAKIM YETERLİLİK BİRİMİ

 

*BY.9 Sızdırmazlık elemanından kaynaklı arızayı giderir

*BY.11 Yabancı/tehlikeli maddeleri uzak tutmak gibi çalışma ortamının güvenliğini sağlayacak önlemleri alır.

*BY.13 Arızaya neden olan parçalara ulaşmak için sökülmesi gereken parçaları talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre zarar vermeden söker.

*BY.14 Yeni parçaları talimatlara veya kullanım kılavuzlarına göre yerlerine takar.

*BY.15 Mekanik parçalardan kaynaklı arızaları giderir.

*BY.16 Bakımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

*BY.18 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.19 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.20 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.