Kritik Adımlar
14UY0202-4 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ

14UY0202-4/A2 TEZGAH, TAKIM VE İŞ PARÇASINI ÜRETİME HAZIRLAMAK

 

*BY.4 Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgâh ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.

*BY.18 Talimatlara göre takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar

*BY.22 Yağ ve kesme sıvısı seviyelerini kontrol eder.

*BY.28 Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimi, taret döndürme, tezgâh aynasını açma/kapama, tezgâh milini çalıştırma/durdurma, soğutma sistemini açma/kapama, acil durdurma, devir sayısı gibi ayarları yapar.

*BY.35 Mors veya silindirik taşıyıcı, pens, mandren, açılı kama, malafa, kater ya da diğer özel aparatları kullanarak takımları tezgâha bağlar.

 

14UY0202-4/A3 TALAŞLI ÜRETİM İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

 

*BY.4 Parçanın cinsi ve boyutları ile ilgili ölçüleri programa girer.

*BY.6 İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametrelerini programa girer.

*BY.19 Tezgâhta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.

*BY.23 Bozuk veya kırık parçaları ayırır.

*BY.25 Aşınan veya kırılan takım uçlarını değiştirir veya bilenmesini sağlar.

*BY.31 Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.

*BY.33 Her parçanın özelliğine uygun olarak talimatlarda belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemini