Kritik Adımlar
11UY0007-3 OTOMOTİV MONTAJCISI

11UY0007-3/B1 MONTAJ HAZIRLIK İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

 

*BY.1 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin, doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.

*BY.2 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.

*BY.5 Montaj işlemleri yapılacak parçaları hazırlar.

*BY.8 Kullanılacak araç, gereç ve malzemelerin çalışıp çalışmadıklarını kontrol eder.

*BY.15 Monte edilecek parça üzerinde kullanılacak özel aparatları tespit eder.

*BY.19 Taşıma şekline uygun alet, aparat veya düzenekleri temin eder.

*BY.21 Parçayı teknik dokümanlarda belirtilen şekil ve yöntemle araca yaklaştırır.

*BY.30 Uygulanacak koruma yöntemine uygun çalışır.

*BY.32 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.33 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.34 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular

 

11UY0006-3/B2 MONTAJ İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

 

*BY.3 Teknik dokümanlarda belirtilen şekilde, uygun alet ve aparatları kullanarak parçanın araca sabitlenmesini sağlar.

*BY.4 Teknik dokümanlarda belirtilen ayar ve bağlama işlemlerini yapar.

*BY.6 Montajı yapılan parça üzerinde veya araçta herhangi bir yabancı madde unutulmadığını kontrol eder.

*BY.16 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.17 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.18 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.