Kritik Adımlar
15UY0205-3 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ

15UY0205-3/A2 KÖPRÜLÜ VİNÇLE ELLEÇLEME

 

BY.1* Elleçleme işlemleri öncesi iş güvenliği tedbirlerini alarak kişisel koruyucu donanımlarını kullanır

BY.5* Yüke göre kullanılacak kaldırma ataşmanlarını ve

Ekipmanlarını belirler/onaylar.

BY.6* Yüke göre köprülü vinç kaldırma kapasitesini kontrol ederek uygunluğuna karar verir

BY.10* Kaldırma elemanlarının çatlama, ezilme, deformasyon vs. durumlarını gereken güvenlik ve

Uygunluk şartlarını yüke göre kontrol eder.

BY.12* Köprülü vinç kumanda ederek frenleme, tutma ya da kaçırma durumlarını kontrol eder

BY.13* Köprülü vinci her eksende kumanda ederek test eder.

BY.19* Kaldırma elemanları ve kanca güvenlik mandalı ve bağlantılarını kontrol eder.

BY.24* Elleçleme işlemlerinde verilen işaret ve komutlara uyar.

BY.29* Yükü emniyetli bir şekilde açısı ve denge durumunu gözeterek teknolojik kurallara göre Sapanlar/sapancıdan onay alır.

BY.33* Vinci ön kaldırma yüksekliğine kaldırarak güvenlik, sapanlıma ve frenlemeyi kontrol eder.

BY.34* Yükü, belirlenmiş yüksekliğe kaldırır.

BY.35* Sınırlandırılmış alan içerisinde yükü kaldırır ve indirir/asansör yapar.

BY.36* Yükü belirlenen ve sınırlandırılan rotada taşır.

BY.37* Yükü zemine göre sınırlı yüksekliğe kaldırarak taşır.

BY.38* Yükü yeri ve yüksekliği rotada belirlenmiş engeller üzerinden aşırarak sınırlı yükseklikte taşır.

BY.39* Kaldırma, taşıma, boşaltma/istifleme işlemlerini zamanında, gerektiğinde yardımcı ekipmanlarla seri ve güvenli olarak gerçekleştirir.

BY.40* Yük özelliğine göre elleçleme işlemlerinde limit,

BY.41* Yüke göre belirlenen veya sınırlandırılan indirme/boşaltma alanına yükü indirir/boşaltır.

BY.42* Yükü rota ya da Elleçleme alanı özelliğine göre kısıtlayan sınırlandıran engellere çarpma/temas etmeden kaldırır, taşır ve indirir/boşaltır.