Kurumsal
Tarafsızlık Beyanı

CERTURK Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Ltd. Şti.

CERTURK, bir belgelendirme ve muayene kuruluşu olarak konuya taraf olan kesimlerden bağımsızdır. Güvenilirlik, tarafsızlık, gizlilik, şeffaflık, bağımsızlık, dürüstlük ve her türlü ayrımcılıktan uzak olarak eşit muamele ilkelerinden taviz vermeden, teknolojik gelişmelere ve uluslararası kabul gören yeni yaklaşımlara paralel olarak sürekli gelişmeyi sağlayacağını taahhüt eder.

CERTURK, güven sağlamak ve bunu sürdürmek için kararlarının CERTURK tarafından elde edilen uygunluğun (veya uygunsuzluğun) objektif delillere dayandığını ve bu kararları ile diğer çıkar sahiplerince veya diğer taraflarca olumlu şekilde etkileneceklerini gösterebilecek konumdadır.

CERTURK ve onun personeli, denetim, muayene ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyet ile iştigal etmez.Tüm dahili ve harici personeller tarafsızlıklarını ve gizliliklerini koruyacaklarına dair taahhütlerini yazılı olarak verirler. CERTURK yönetimi çalışanlarına gerçekleştirdikleri sınavlar ve /veya belgelendirme faaliyetlerinde alacakları kararlarda kesinlikle baskı uygulamamaktadır.

CERTURK’de bölümler arasındaki bağımsızlığı korumak için, her bölümün yönetsel özerkliği korunur. Departman müdürleri aralarında herhangi bir etkileşim olmayacak şekilde doğrudan genel müdüre bağlı olarak görev yapar.

Bütün ilgili taraflar, CERTURK ‘ ün hizmetlerine erişebilirler. Bu hususta yersiz herhangi bir mali ya da diğer şart bulunmamaktadır. CERTURK ’ün çalışma prosedürleri ayrım yapmayan bir şekilde uygulanmaktadır.

Tarafsızlığı tehdit eden tüm unsurlar tespit edilmiş ve buna bağlı olarak Firmanın Kendi, Muayene Faaliyetleri Ve Belgelendirme Faaliyetlerinden Kaynaklı Risk analizi yapılmıştır.

Belgelendirme veya muayene faaliyetleri talep eden kuruluşların CERTURK’ e bedel ödemesi, muayene faaliyetlerinin tarafsızlığını etkilemez, belgelendirmeye hak kazanacakları anlamına gelmez. Bu husus teklif aşamasında,muayene denetim faaliyeti ve belgelendirme talep eden kuruluşa bildirilmektedir.

CERTURK  belgelendirme ve muayene denetim talep eden tüm mevcut ve potansiyel müşterilere eşit uzaklıktadır. Denetim, muayene ve belgelendirme faaliyetleri için ilgili prosedürler esas alınmaktadır. CERTURK Muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumludur ve bu bilgilerin gizliliğini koruyarak, geçerli olan kanunlarla uyumlu ,uygun düzenlemelere sahiptir.

TS EN ISO/IEC 17020 standardında belirtilenlerin dışında, özel bir ürün veya müşteri hakkındaki bilgiler (şikayet v.b.), müşterinin yazılı izni olmaksızın 3. bir tarafa açıklanmaz. Bu bilgilerin kanun gereği 3. tarafa açılması gerekli olduğu durumunda müşteri, sağlanan bu bilgiler hakkında kanunda izin verilen şekilde bilgilendirilir.

CERTURK ,muayene ve denetim personelinin yaptığı muayene ve denetimlerde ücret, prim ve performans değerlendirmesinin, yapılan muayene ve denetimlerin sayı, ücret ve sonuçlarından bağımsız olmasını sağlar.

CERTURK mesleki eğitimleri halka açık düzenler. Firmalara özgü kalite yönetim sistemi eğitimleri vermez.

Üst Yönetim Tarafsızlık ve Bağımsızlık Taahhüdü için tıklayınız.

BERK MERİÇTEN
Genel Müdür