Kritik Adımlar
11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI

11UY0015-4/ B1 DİRENÇ NOKTA KAYNAĞI (21)

 

*BY.1 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.

*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.

*BY.8 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

 

11UY0015-4/ B2 DİKİŞ DİRENÇ KAYNAĞI (22)

 

*BY.1 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.

*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.

*BY.7 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.8 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.9 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.10 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.11 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0015-4/B3 PROJEKSİYON KABARTMALI KAYNAK (23)

 

*BY.1 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.

*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.

*BY.7 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.8 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.9 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.10 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.11 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0015-4/B4 YAKMA ALIN KAYNAĞI (24)

 

*BY.1 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.

*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.

*BY.8 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimat- ları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular

*BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0015-4/B5 BASINÇ ALIN KAYNAĞI (25)

 

*BY.1 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür

Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar

*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.

*BY.8 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimat- ları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0015-4/B6 YÜKSEK FREKANS DİRENÇ KAYNAĞI (291)

 

*BY.1 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.

*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.

*BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.