Kritik Adımlar
12UY0085-3 METAL SAC İŞLEMECİ

12UY0085-3/A2 METAL SAC İŞLEME

 

*BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.

*BY.2 Malzeme cins ve kalınlığına göre makinelerin ayarlarını yapar.

*BY.3 İmalat resmine göre markalama işlemini yapar.

*BY.4 İmalat resmine göre giyotin makas ile kesim yapar.

*BY.5 İmalat resmine göre daire testere ile kesim yapar.

*BY.6 İmalat resmine göre şerit testere ile kesim yapar.

*BY.7 Pergel, mastar ve benzeri kullanarak oksi-gaz veya el plazması ile kesim yapar.

*BY.8 Uygun makine/alet ile köşe boşaltma işlemini yapar.

*BY.9 Uygun makine/alet ile (matkap/zımba) delme işlemini yapar

*BY.10 Malzeme cinsi ve kalınlığına uygun bükme yöntemi ile bükme/kıvırma işlemini yapar

*BY.11 İmalat resmine uygun vidalı veya perçinli/pop perçinli birleştirme işlemini yapar.

*BY.12 İmalat resmine uygun basit kaynaklı birleştirme işlemini yapar.

*BY.15 İş parçasının kontrolünü ve temizliğini yapar.

*BY.17 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.18 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.19 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular