Kritik Adımlar
11UY0007-4 OTOMOTİV MONTAJCISI

11UY0007-4/B1 MONTAJ HAZIRLIK İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

 

*BY.3 Montaj işlemleri yapılacak parçaları hazırlar.

*BY.6 Kullanılacak araç, gereç ve malzemelerin çalışıp çalışmadıklarını kontrol eder.

*BY.11 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin, doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.

*BY.12 Çalışma donanımlarının elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadığını talimatlara göre kontrol eder.

*BY.21 Monte edilecek parça üzerinde kullanılacak özel aparatları tespit eder.

*BY.25 Taşıma şekline uygun alet, aparat veya tesisatları temin eder

*BY.27 Parçayı teknik dokümanlarda belirtilen şekil ve yöntemle araca yaklaştırır.

*BY.35 Uygulanacak koruma yöntemine uygun çalışır

*BY.37 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.38 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.39 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

11UY0007-4/B2 MONTAJ İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

 

*BY.3 Teknik dokümanlarda belirtilen şekilde, uygun alet ve aparatları kullanarak parçanın araca sabitlenmesini sağlar.

*BY.4 Teknik dokümanlarda belirtilen ayar ve bağlama işlemlerini yapar.

* BY.5 Parçanın tüm montaj işlemlerinin tamamlandığını kontrol eder.

*BY.7 Montaj işlemi sırasında kullanılan alet ve aparatları, parça ve araçtan ayırır

*BY.10 Montaj işlemi sonrasında kalite ve güvenlik kontrolü için teknik dokümanlarda belirtilen ölçme ve muayene yöntemlerini uygular.

*BY.12 Teknik dokümanlarda belirtilen muayene işlemlerini gerçekleştirir.

*BY.21 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.22 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.23 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.