Kritik Adımlar
11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ

11UY0031-3/B1 DOĞAL GAZ İÇ TESİSATI BORULAMA, BAĞLANTI, TEST BAKIM VE ONARIMI YETERLİLİK BİRİMİ

 

* BY.3 Boruyu uygun mesafede mengeneye bağlar.

* BY.6 Diş açılması gereken malzemeye standartlara uygun diş açar.

* BY.7 Birleştirmede uygun sızdırmazlık elemanı kullanarak sızdırmazlığı sağlar.

*BY.13 Sistem bağlantılarını kontrol eder.

* BY.19 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır

* BY.20 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

* BY.21 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

* BY.22 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.24 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.

 

11UY0031-3/B2 ISITMA TESİSATI BORULAMA, BAĞLANTI, TEST BAKIM VE ONARIMI

 

* BY.3 Birleştirmede uygun sızdırmazlık elemanı kullanarak sızdırmazlığı sağlar.

* BY.8 Sistem bağlantılarını kontrol eder.

* BY.13 Sızdırmazlık elemanlarının kontrolünü yapar.

*BY.22 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.23 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalar talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

*BY.24 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular

  *BY.25 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.27 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.

 

 

11UY0031-3/B3 ONDÜLELİ BÜKÜLEBİLİR HORTUM (FLEKS BORU) TESİSATI BORULAMA, BAĞLANTI, TEST BAKIM VE ONARIMI

 

*BY.2 Bükülebilir hortumlar (BLH) belirlenen uzunluğunu uygun ekipman ile keser.

*BY.3 Bükme sonrası boru formunun korunmasını sağlar.

*BY.15 Sistem bağlantılarını kontrol eder.

* BY.16 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

* BY.17 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalar talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

* BY.18 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

* BY.19 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.21 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır