Kritik Adımlar
10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI

10UY0002-5/A2 Makine Kurulumu

 

*BY.1 Verilen makinenin söküm işlemlerini gerçekleştirir

*BY.3 Makinenin yerleştirileceği uygun konumu tespit eder.

*BY.4 Makine kurulumuna uygun zemin ve tesisat bağlantı hazırlıklarını kontrol eder.

*BY.6 Verilen talimatlara göre mekanik tesisat bağlantılarını gerçekleştirir.

*BY.7 Verilen talimatlara göre montaj işlemlerini gerçekleştirir

*BY.10   Kurulum işlemlerini kontrol kartlarına işler.

*BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.12   Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.13   Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

10UY0002-5/B1 ÖNLEYİCİ BAKIM YETERLİLİK BİRİMİ

 

*BY.12 Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.

*BY.14 Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.

*BY.15 Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir.

*BY.17 Filtreyi değiştirir.

*BY.18 Sızdırmazlık elemanını değiştirir.

*BY.19 Kayışı değiştirir.

*BY.20 Rulmanı değiştirir.

*BY.23 Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

*BY.25 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.26 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.27 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

10UY0002-5/B2 DÜZELTİCİ BAKIM YETERLİLİK BİRİMİ

 

*BY.12 Yetkili olmayan kişileri ve yabancı/tehlikeli maddeleri uzak tutmak gibi çalışma ortamının güvenliğini sağlayacak önlemleri alır.

*BY.13 Arızaya neden olan parçalara ulaşmak için sökülmesi gereken parçaları talimatlara ve kullanım kılavuzlarına göre zarar vermeden söker.

*BY.14 Yeni parçaları talimatlara veya kullanım kılavuzlarına göre yerlerine takar

*BY.16 Sızdırmazlık elemanından kaynaklı arızayı giderir.

*BY.17 Mekanik parçalardan kaynaklı arızaları giderir.

*BY.18 Onarımı yapılan makineyi çalıştırır veya çalıştırılmasını sağlayarak son kontrollerini yapar.

*BY.19 Yapılan onarım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.

*BY.20 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.21 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.22 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

10UY0002-5/B3 KESTİRİMCİ BAKIM YETERLİLİK BİRİMİ

 

*BY.5 Yağ kirlilik ölçümünü yapar.

*BY.6   Sıcaklık ölçümlerini yapar.

*BY.7 Ses (gürültü) ölçümlerini yapar.

*BY.8 Titreşim (vibrasyon) ölçümlerini yapar.

*BY.9   Yapılan ölçüm değerlerini analiz eder

*BY.10 Analiz sonuçlarını standart değerlere göre mukayese ederek raporlar.

*BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.12 Çalışma alanının İSG açısından uygunluğunu kontrol altına alır.

*BY.13 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.

*BY.14 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.

*BY.15 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.