Kritik Adımlar
12UY0053-4 OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISI

12UY0053-4/ B1 SAPLAMA KAYNAĞI- ÇELİK (781)

 

*BY.1 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

*BY.2 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar.

*BY.9 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.10 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.11 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.12 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.13 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

12UY0053-4/ B2 SAPLAMA KAYNAĞI – ALÜMİNYUM (781)

 

*BY.1 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

*BY.2 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar

*BY.9 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.10 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.11 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.12 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.13 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

11UY0016-4/B2 TEL ELEKTROTLA METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI) (131)

 

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.6 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.7 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

*BY.8 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

*BY.9 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

 

 

 

11UY0016-4/ B5 TUNGSTEN ASAL GAZ ARK KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI) (141)

 

*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.5 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular

*BY.6 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

*BY.7 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

*BY.8 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.

*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar

*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0015-4/ B1 DİRENÇ NOKTA KAYNAĞI (21)

 

*BY.1 Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar.

*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler.

*BY.8 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

 

11UY0016-4/B3 TEL ELEKTROTLA METAL –ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI) (135)

 

*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.

*BY.6 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.

*BY.7 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.

*BY.8 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.

*BY.9 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular.

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.

*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun

*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.

*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.