Kritik Adımlar
15UY0224-4 PRESÇİ

15UY0224-4/A2 PRESLEME ÖNCESİ HAZIRLIK

 

*BY.5 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar.

*BY.15 Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını belirler.

*BY.28 Kontrol panelinin ve butonların kontrolünü yapar.

*BY.29 Pres ayarlarının talimatlara uygun olup olmadığını kontrol eder.

*BY.30 Presin çalışmaya hazır olup olmadığının genel kontrolünü yapar.

*BY.40 Merkezleme ve sente ayarı yapar.

*BY.44 Gerekli ölçme aletlerini kullanarak iş parçasının boyutlarını kontrol eder.

*BY.45 Ölçüm ve muayene sonuçlarına göre iş parçası üzerindeki hataları tespit eder.

*BY.50 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir

*BY.51 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.52 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır.

*BY.53 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.54 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.

 

15UY0224-4/A3: PRESLEME VE BAKIM

 

*BY.8 İlk basım öncesi, çift el kumanda cihazı gibi emniyet sistemlerini kontrol ederek çalıştırır.

*BY.10 Kumanda panelinden pres butonuna veya pedalına basarak presleme işlemini başlatır.

*BY.11 Kavrama lambasını ve arıza ekranını kontrol eder.

*BY.13 Tesisatı ve çalışma parametrelerini işlemler boyunca gözlemler.

*BY.17 Parça basma işlemi bittikten sonra, motor durdurma, gerilim kesme, kavrama anahtarını servis dışı bırakma işlemlerini yaparak makineyi durdurur.

*BY.18 İşlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder.

*BY.47 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.

*BY.48 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.

*BY.49 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyu-cu donanım ve malzemeleri kullanır.

*BY.50 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.

*BY.51 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.