Blog

Mesleki Yeterlilik Belgesini Avantajları Nelerdir?

Mesleki Yeterlilik Belgesini Avantajları Nelerdir?

Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.

Ayrıca çalışanlar açısından meslek yeterlilik belgesi daha kolay iş ve güvenilir iş bulma

gibi avantajları bulunmaktadır. İşveren için ise mesleki yeterlilik belgesi kalifiye eleman bulma konusunda önemli rol oynamaktadır.

Mesleki yeterlilik belgesinin hem bireye hem de işverene büyük avantajlar sağlamaktadır.

İki farklı grup için de avantajları ayrı ayrı incelemek daha doğru olacaktır.

İşveren Açısından Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları:

İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir.

İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.

Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

Birey Açısından Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avatajları:

Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.

Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

Kısaca mesleki yeterlilik belgesi hem çalışanı hem de patronu sevindiren bir sisteme sahiptir.

Mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğunda olan bütün meslekler ve bu mesleklerin iş sahipleri için bu belgenin alınması iş hayatını her zaman için daha da kolaylaştırır.

Aslında mesleki yeterlilik belgesi alan işçi de, bu işçiyi çalıştıran işveren de önemli avantajlara sahip. İşveren açısından akla gelen ilk fayda, yanlış kişiye istihdam olasılığının kalkması ve işverenin mali kaybının önüne geçilmesi. Çalışana da, hangi konularda yeterli-yetersiz olduğu konusunda yol göstermesi.

Ancak bu mesleki yeterlilik belgesi asıl olarak işverenin sosyal sigorta ödemelerini azaltacak. Yeterlilik belgesi olan çalışanın sigorta primi işveren payı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Belge sahipleri prim teşvikiyle işverenine önemli maliyet avantajı yaratıyor...