Blog

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavında Sıkça Sorulan Sorular - 4

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavında Sıkça Sorulan Sorular - 4

1) Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Uluslararası Düzeyde Kıyaslanabilirliği Nasıl Sağlanacaktır?

MYK'nın en ehemmiyetli misyonlarından biri Türk işgücünün küresel seviyede rekabet edebilecek kalite ve hareketliliğe sahip olmasıdır. Bunun için mevzubahisi evrakların denklik sistemi ile nitelik teminatının sağlanması ve halklar arası seviyedeki yeterlilik çerçevelerine geçimli bir yapıya sahip olması büyük ehemmiyet taşımaktadır. MYK bu kapsamda Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle geçimli Milli Yeterlilik Çerçevesinin geliştirilmesini sağlamakta; dokümanlandırma süreçlerinin nitelik teminatı ise MYK tarafından işletilen nitelik güvence tedbirlerine ek olarak Türkak veya Avrupa Denklik Birliği bünyesindeki çok taraflı tasvire uyuşmasına taraf olan denklik kuruluşları aracılığıyla sağlamaktadır.

2) Eğitim ve Öğretim Kurumlarının Akreditasyonu Nedir?

Milli Yeterlilik Sisteminde eğitim müesseselerinin denkliği; yetkili bir müessese tarafından, eğitim kuruluşlarının milli veya kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması ve kumpaslı aralıklarla sorgulanmasıdır.

- Eğitim ve öğretim kuruluşlarının denkliğinde temel alınacak değerlendirme kriterleri, Millî Eğitim Bakanlığı, YÖK, eğitim denklik kuruluşları ve emekçi, patron ve iş kuruluşlarının görüşleri alınarak MYK İdare Heyeti tarafından tanımlanacaktır.

- Eğitim ve öğretim müesseselerinin denkliği MYK tarafından yetkilendirilecek eğitim denklik kuruluşları tarafından yapılacaktır.

3) Ulusal Europass Merkezi Olarak MYK’nın Görevleri Nelerdir?

Europass, Avrupa Meclisinin ve Konseyin yeterlilikler için tek bir transparanlık çerçevesi mevzusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC rakamlı Kararı ile oluşturulmuştur. Bireylerin marifet ve yeterliliklerinin Avrupa’da Avrupa Birliği, EFTA/EEA ve aday ülkeler sarihçe ve basitçe anlaşılmasında ve hareketliliği sağlamada ehemmiyetli bir vasıtadır.

Milli Europass Merkezlerinin Görevleri:

- Europass dokümanlarının idaresini koordine etmek;

- Europass'ı ve Europass evraklarını tanıtmak;

- Bilgi ve kılavuzluk merkezlerinin Europass ve Europass dokümanları hakkında iyi bir biçimde bilgilendirilmesini sağlamak,

- Tüm Europass dokümanlarının ayrıca kağıda basılmış versiyonlarının bulunmasını sağlamak,

- Avrupa Milli Europass Merkezlerinde bir milli ortak misyonu yapmak.

Europass dokümanları ve öteki hususlarda detaylı bilgi www.europass.gov.tr adresinden edinilebilir.

4) Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası Olarak MYK’nın Görevleri Nelerdir?

AYÇ, Avrupa’daki değişik ülkeler ve sistemler arasında yeterliliklerin daha anlaşılır ve sarih olmasını sağlamak için bir karşılaştırma taşıtı gibi çalışan ve ülkelerin yeterlilik sistemlerini birbirine bağlayan ortak referans çerçevedir. AYÇ öneri kararı Avrupa Meclisi ve Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde kabul edilmiştir. Avrupada her ülkenin Milli Yeterlilik Çerçevesini UYÇ oluşturması ve bu referans çerçeve ile ilişkilendirmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede değişik ülke ve sistemler arasında sarih ve mukayese etilebilir mekanizma oluşturulacaktır. UYÇ ile fertlerin sahip oldukları bilme çıktılarının tanınması, biriktirilmesi ve taşınması sağlanacaktır. Türkiye’de Milli Yeterlilik Çerçevesinin hazırlanmasından ve AYÇ ile referanslandırılmasından MYK mesuldür. AYÇ ve UYÇ ile alakalı detaylı bilgi MYK Web Sitesinden elde edilebilir.