Blog

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavında Sıkça Sorulan Sorular - 3

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavında Sıkça Sorulan Sorular - 3

1) Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesine Bağlı Olarak MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahiplerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

Milli yeterlilikte güncelleme yapılması vaziyetinde hali hazırda alakalı milli yeterlilikte Merkez Yönetim Kurulu Mesleksel Yeterlilik Belgesi sahibi bireylerin dokümanlarının geçerliliği evrak geçerlilik süresi sonuna kadar korunur. Evraklı şahıslar, evrak geçerlilik süresi sonunda güncelleme milli yeterlilikte yapılan farklılıklar çerçevesinde yine değerlendirilir ve başarılı adayların dokümanları yenilenir. Yeterliliğin evvelki haline göre dokümanlandırılmış olan evrak sahipleri evrak geçerlilik süresi sonunu beklemeden milli yeterliliğe uygun olarak belge talebinde bulunabilir.

2) Bir kişi Birden Fazla Alan İçin Yeterlilik Belgesine Sahip Olabilir mi?

Yaşam boyu bilmenin ve aralıksız eğitimin desteklendiği ülkeler arasında hareketliliğin hedeflendiği Milli Mesleksel Yeterlilik Sisteminde, bireylerin birden fazla alanda yeterlilik evrakına sahip olabilmeleri muhtemeldir. Şahıs mevcut evrakıyla çalıştığı işinden hoşnut olmadığında yeni yeterliliklere göre eğitim alarak ve kendisini geliştirerek yatay ve dikey geçişlerle değişik yeterliliklerde ve seviyelerde belge alma imkânına sahiptir.

3) Hangi Mesleklerde MYK Belgeleri Verilecektir?

5544 rakamlı Merkez Yönetim Kurulu Yasanın 2. Maddesinde belirtildiği üzere doktorluk, diş doktorluğu, hemşirelik, ebelik, eczacılık, baytarlık, mühendislik ve mimarlık işleri ile en az lisans seviyesinde öğrenimi gerektiren ve işe giriş koşulları yasayla tertip edilmiş olan işler Merkez Yönetim Kurulu Yasayı’nun kapsamı dışında kalmaktadır. Bunların haricindeki tam işlere ait yeterliliklerde Merkez Yönetim Kurulu dokümanlarının verilmesi zaman içinde mevzubahisi olacaktır. Ancak dokümanlandırma süreci iş piyasasının öncelikleri, lüzum ve temennileri güzergahında imtihan ve dokümanlandırma kuruluşlarının yetkilendirdikleri işlerde dokümanlandırma yapılabilmekte olup bu işlerin rakamı sistemin yaygınlaşmasına paralel olarak çoğalacaktır.

4) Sınav ve Belgelendirme Süreci Nasıl İşlemektedir?

Sınav ve Belgelendirme süreci, tanımlanan milli yeterliliklerde akredite olmuş ve Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlarca yürütülmektedir. Belgelendirme için lüzumlu tüm operasyonlar Merkez Yönetim Kurulu’nın himaye ve teftişi altında, alakalı yeterlilikte yetkilendirilmiş dokümanlandırma kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Yetkilendirilmiş kuruluşun yapacağı ölçme ve değerlendirme neticesinde evraklandırılması uygun olan bireylere Merkez Yönetim Kurulu İdare Heyeti’nun onayı ile Merkez Yönetim Kurulu Mesleksel Yeterlilik Evrakleri verilmektedir.

Mesleksel Yeterlilik Evrakğı almak için gereken koşullar ise her iş için geliştirilen Milli Yeterliliklerle tanımlanmaktadır. Buna göre Merkez Yönetim Kurulu Mesleksel Yeterlilik Evrakğı almak isteyen adaylar alakalı yeterlilikte yetkilendirilmiş personel dokümanlandırma kuruluşlarına birine müracaat ederler. Bu mevzuda yürütülen işlemin ayrıntıları Merkez Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan Mesleksel Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile tanımlanmıştır.

 

5) Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

 

5544 rakamlı Mesleksel Yeterlilik Kurumunun kanununa göre kurum tarafından sınav ve belgelendirme mevzusunda yetkilendirilecek personel dokümanlandırma kuruluşlarının, Türk Denklik Kurum veya Avrupa Denklik Birliği ile çok taraflı tasvire uyuşması imza atmış öteki denklik kuruluşları tarafından alakalı yeterlilikte TS EN İstanbul Sanayi Odası/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Koşullar standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş olmaları gerekmektedir. Denklik imtihan ve dokümanlandırma sisteminin oluşturulması, belgelemeyi, uygulanmaya başlanması ve ardından denklik kuruluşu tarafından yerinde teftişleri kapsayan bir süreçtir. Bu mevzuda Türk Denklik kurumlarından www.turkak.org.tr ayrıntılı bilgi edinilebilir. Yetkilendirmeye ait öteki hususlar ise Mesleksel Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile tanımlanmıştır.