Blog

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavında Sıkça Sorulan Sorular - 2

Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavında Sıkça Sorulan Sorular - 2

1) Ulusal Meslek Standardı Nedir?​

UMS bir işin zafer ile icra edilebilmesi için Mesleksel Yeterlilik Müesseseyi tarafından kabul edilen lüzumlu bilgi, marifet, davranış ve davranışların neler olduğunu gösteren minimum normdur.

2) Ulusal Meslek Standartları Hangi Sıklıkta Güncellenmektedir?

Milli iş standartları en geç beş senede bir yine değerlendirilerek aktüellenmektedir. Beş senelik zaman dolmadan gelen aktüelleme arzları da Merkez Yönetim Kurulu tarafından tanımlanan usul ve temeller çerçevesinde değerlendirilmekte ve arzların değerlendirilmesi neticesinde aktüelleme yapılmasına karar verilen milli iş standartları ile alakalı aktüelleme çalışmaları yürütülmektedir.

3) Ulusal Meslek Standartlarının İş Piyasasına ve Eğitim Dünyasına Faydası Nedir?

Milli iş standartları, fertlerin işini icra edebilmesi için lüzumlu bilgi, marifet, davranış ve davranışların neler olduğunu belirlemekte bir öteki ifade ile işlerin profilini ortaya koymaktadır. Mevzubahisi standartlar, sektörün gereksinimleri güzergahında, Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen sektörünü temsil marifetine sahip müessese/kuruluşlarca ya da Merkez Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan iş ve sektörle alakalı tarafların temsil edildiği kamu kesimi ve sosyal taraf temsilcilerinin yer aldığı çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. Bu sayede iş standartları, alakalı işte istihdam edilen fertlerden iş piyasasının arz ettiği kaliteleri belirlemeye imkân sağlamaktadır.Milli iş standartları esas alınarak hazırlanan milli yeterliliklerde yürütülen ölçme, değerlendirme ve dokümanlandırma faaliyetleri iş piyasasının arz ettiği kalitelere sahip fertlerin tanımlanmasında ehemmiyetli bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda milli iş standartları ölçme, değerlendirme ve dokümanlandırma koşullarının belirlendiği milli yeterliliklere girdi teşkil etmektedir.Milli iş standartları, orta öğretim seviyesinde Ulusal Eğitim Bakanlığı ve yükseköğretim seviyesinde üniversiteler tarafından meslekî ve teknik eğitim ve öğretim programları ile de geçimli hale getirilmekte ve bu sayede iş piyasasının arz ettiği iş profiline uygun fertlerin yetişmesine katkı sağlamaktadır.İş incelemesine dayalı ve iş piyasasının gereksinimleri güzergahında hazırlanan milli iş standartları; iş piyasasında faaliyet gösteren kuruluşlara insan kaynakları idare süreçlerinde misyon tariflerinin oluşturulması, personel tercihinin yapılması, eğitim, performans bedelleme, iş bedelleme vb. kullanabilmeleri açısından ehemmiyetli girdi sağlamaktadır.

4) Ulusal Yeterlilik Nedir?

  • Milli yeterlilikler;
  • Milli ya da beynelmilel iş standartları esas alınarak hazırlanan,
  • Bilme, ölçme-değerlendirme emeliyle kullanılan,
  • Fertlerin işini zafer ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, marifet ve yetkinlikler ile bu bilgi, marifet ve yetkinlikleri ispatlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,
  • Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik belgelerdir.

5) Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler Arasındaki Temel Fark Nedir?

Milli iş standartları UMS; bir işin zafer ile icra edilebilmesi için lüzumlu bilgi, marifet, davranış ve davranışların neler olduğunu belirlemekte bir öteki ifade ile işlerin profilini ortaya koymaktadır. Milli yeterlilikler ise, iş standartlarını esas alarak geliştirilmekte ve alakalı milli yeterlilikte Merkez Yönetim Kurulu Mesleksel Yeterlilik Evraksi sahibi olmak isteyen fertlerin nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecine tabi yakalanacağına, zafer ve dokümanlandırma koşullarına ait unsurları kapsamaktadır.Milli yeterlilikler ile geçimli ölçme, değerlendirme ve dokümanlandırma faaliyetleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş dokümanlandırma kuruluşlarınca reelleştirilmektedir. Yapılan imtihanlar neticeyi zaferli olan fertlere Merkez Yönetim Kurulu Mesleksel Yeterlilik Evraksi verilmektedir.