Blog

Mesleki Yeterlilik Belgesi Haberleri

Mesleki Yeterlilik Belgesi Haberleri

Mesleki Yeterlilik Belgesi ücretleri güncel haberler. 

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandı.

 

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında belgeyi alan 885 bin kişinin, 775 milyon lira tutarındaki sınav ve belge ücretlerinin karşılandığını bildirdi.

 

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Mesleki Yeterlilik Belgesiyle nitelikli iş gücünü artırmayı ve iş kazalarını en aza indirmeyi hedeflediklerini belirterek, son tebliğde yer alan 26 meslekle belge zorunluluğu getirilen meslek sayısının 143'e çıkarıldığını aktardı. 

Bu kapsamda, geçen yıl ve bu yıl 540 bin kişinin Mesleki Yeterlilik Belgesi almasını sağladıklarını belirten Selçuk, Mesleki Yeterlilik Kurumu kurulduğundan bu yana, belgeyi alan 885 bin kişinin 775 milyon lira tutarındaki sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandığını kaydetti.

Selçuk, yapılan bu sınavlar sonucunda Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücü sayısının arttığını, 1 milyon 90 bin 35 kişinin, 1 milyon 148 bin 780 belge aldığını bildirdi.

 

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi Meclis'te

 

Cumhurbaşkanı kararıyla işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

 

 

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifle İşsizlik Sigortası Kanunu'na madde ekleniyor. Buna göre, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

 

 

Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteği; bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşviki ve ilave istihdam sağlayan işverene gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023 tarihine erteleniyor.

Cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini, 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

 

Nakdi ücret desteği

 

Kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu'na geçici madde ekleniyor.

Buna göre, işsiz olan kişilerin yeniden istihdamı ile SGK'ye bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilecek.