Yönetim Kurulu Başkanımız

14/06/2017 tarihi itibariyle CERTURK, Selçuk Üniversitesi Vakfı bünyesine katılmıştır. Artık CERTURK belgelendirme firması faaliyetlerini, bu tarihe kadar sağladığı kaliteli hizmet anlayışını ve güvenini artırarak Selçuk Üniversitesi’nin çatısı altında devam ettirecektir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN’in Özgeçmişi:

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİNKişisel Bilgiler
Doğum Tarihi : 03.03.1961
Doğum Yeri : Yeniceköy, Seydişehir, Konya
Medeni Durumu : Evli, 3 Çocuk Babası

Öğrenim
İlkokul : Yeniceköy İlkokulu, 1968-1972
Ortaokul : Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu, 1973-1975
Lise : İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi, 1976-1980

Üniversite
ODTÜ İnşaat Mühendisliği, İngilizce Hazırlık Okulu, 1980-1981
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1981-1987
İhtisas: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD, 1988-1993

Askerlik
Harita Destek Taburu, Ankara, 1993

Çalıştığı Kurumlar ve Görevleri
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD, Araştırma Görevlisi, 1988-1993
Artvin Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı, Mecburi Hizmet, 1993-1994
Kalecik Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Uzmanı, 1994
Ankara Numune Hastanesi, 4. Cerrahi Kliniği, Başasistan, 1994-1995
Selçuk Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği, Öğretim Görevlisi, 1996-1997
University Libre de Brussels, Intensive Care, Fellow, 1997
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yardımcı Doçent, 1997-2000
Bordo Cerrahi Kliniği, 2002 ve 2003
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doçent, 2000-2005
Londra Hammer Smith Hastanesi, Fellow, 2004
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Profesör, 2005-2008
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Profesör, 2008-

İdari Görevleri
S. Ü. Meram Tıp Fakültesi Dönem IV Koordinatör Yardımcılığı 1998-2004
S. Ü. Deneysel Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-2003
S. Ü. Meram Tıp Fak. Genel Cerrahi Kliniği Satınalma Sorumlusu, 2005-2006
S. Ü. Meram Tıp Fakültesi Performans Kurulu Üyesi, 2003-2006
S. Ü. Akademik Atanma ve Yükseltilme İnceleme Komisyonu Başkanlığı, 2006 – 2011
S. Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2008-2009
S. Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi, Başhekim, 2008 – 2011
S. Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, 2009-(Halen)
S. Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Başkanı, 2009-
S. Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, 2009-2014
S. Ü. Rektör Yardımcısı, 2011 – 2016
S. Ü. Rektör, 2016-

Bilimsel Çalışmaları
94 adet Uluslararası Dergilerde Yayımlanmış Makale
113 adet Ulusal Dergilerde Yayımlanmış Makale
11 adet Kitap Bölümü Çevirisi
5 adet Kitap Bölümü Yazarlığı (birisi İngilizce)
105 adet Uluslararası Kongrelerde Sunulmuş Bildiri
122 adet Ulusal Kongrelerde Sunulmuş Bildiri
13 kez Doçentlik Jüri Üyeliği
4 kez Sağlık Bakanlığı Şef-Şef Yardımcılığı Atanması Jüri Üyeliği
22 kez Uzmanlık Jüri Üyeliği
1 kez Doktora Jüri üyeliği
4 kez Uzmanlık Tez Danışmanlığı
1 kez Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı
TÜBİTAK Proje Değerlendirme Komisyon Üyelikleri
OSYM Komisyon Üyelikleri
38 makaleye 352 atıf
Türk Cerrahi Dergisi Baş Editörü
Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası Dergide Yayın Kurulu Üyelikleri
Çok sayıda Ulusal ve Uluslararası Dergide Hakemlik
Çeşitli Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Panelistlik ve Oturum Başkanlıkları
Avicenna Bilim Topluluğu Kurucu Akademik Danışmanı

Aldığı Patentler
4 adet Uluslararası Patent (3’ü buluş, 1’i faydalı model)

Aldığı Ödüller
Avrupa Cerrahi Araştırmalar Derneği (European Society for Surgical Research) Cerrahi Onur Ödülü

Bilimsel Organizasyonlar
40. Avrupa Cerrahi Derneği Kongresi, Başkan, Konya, 25-28 Mayıs 2005
Deneysel Cerrahi Kursu, Başkan, Konya, 24 Mayıs 2005
Yarabakımı Kursu, Başkan, Konya, 25 Mayıs 2005
Türk Cerrahi Derneği Bölgesel Kongresi, Kongre Sekreteri, Konya, 22-24 Mayıs 2007
Türk Cerrahi Derneği Tez Hazırlama Kursu (Planlamadan – Raporlamaya), Moderatör, Ankara, 10 Aralık 2009
Türk Cerrahi Derneği Bilimsel Araştırmalarda Veri Kaydı, Görsel Dokümentasyon ve Etkili Sunum Kursu, Moderatör, Ankara, 8 Aralık 2011

Mesleki İlgi Alanları
Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi, Morbid Obezite Cerrahisi,
Radyofrekans enerji kullanımı,
Deneysel Cerrahi

Dernek Üyelikleri
Hekimler Birliği Vakfı Mütevellit Heyet Üyesi, 1981
Türk Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Derneği; 1996-
Türk Cerrahi Derneği, Yönetim Kurulu üyesi ve 2. Başkanı 1993-
European Society for Surgical Research, Yönetim Kurulu Üyesi, 1999-
Türk Obezite Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. Başkanı, 2006-
International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, 2008-
Konya-Karaman Tabip Odası, 1996-
Yeniceköy Kalkındırma ve Geliştirme Derneği, Onursal Başkanı, 2005-
Selçuklu Cerrahi Derneği, 2010-
Uluslararası Bilim ve Medeniyet Araştırmaları Derneği Kurucu Üye, 2014

Bildiği Yabancı Diller
İngilizce, Arapça

İletişim Bilgileri
drsahin@selcuk.edu.tr