Hizmetlerimiz
Tahribatsız Muayene

CERTURK tahribatsız muayene yöntemleri konusunda, TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında EN ve  ASME ‘ye göre TÜRKAK tarafında akredite edilmiş bir  kuruluştur. Belgelendirilmiş Seviye 2 ve 3 uzman tahribatsız muayene personeli ile, aşağıdaki muayene yöntemlerini uygulamaktadır:

  • Radyografiik Film Değerlendirmesi ve Onay
  • Ultrasonik Muayene
  • Manyetik Parçacık Muayenesi
  • Sıvı Penetran Muayenesi
  • Görsel Muayene

Tahribatsız Muayene Seviye 3 uzmanlarımız, muayene prosedürlerinin hazırlanması, onaylanması ve uygulanması konularında destek hizmeti vermektedir.