15UY0224-4 Presçi Kritik Adımları (Seviye 4)

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


15UY0224-4 Presçi  Kritik Adımları

15UY0224-4/ A2 Presleme Öncesi Hazırlık Yeterlilik Birimi Kritik Adımları

*BY.5 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar.
*BY.15 Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını belirler.
*BY.28 Kontrol panelinin ve butonların kontrolünü yapar
*BY.29 Pres ayarlarının talimatlara uygun olup olmadığını kontrol eder.
*BY.30 Presin çalışmaya hazır olup olmadığının genel kontrolünü yapar.
*BY.40 Merkezleme ve sente ayarı yapar.
*BY.44 Gerekli ölçme aletlerini kullanarak iş parçasının boyutlarını kontrol eder.
*BY.45 Ölçüm ve muayene sonuçlarına göre iş parçası üzerindeki hataları tespit eder.
*BY.50 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.51 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.
*BY.52 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır.
*BY.53 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.54 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
15UY0224-3/ A3 Presleme Ve Bakım Yeterlilik Birimi Kritik Adımları
*BY.8 İlk basım öncesi, çift el kumanda cihazı gibi emniyet sistemlerini kontrol ederek çalıştırır
*BY.10 Kumanda panelinden pres butonuna veya pedalına basarak presleme işlemini başlatır.
*BY.11 Kavrama lambasını ve arıza ekranını kontrol eder
*BY.13 Tesisatı ve çalışma parametrelerini işlemler boyunca gözlemler.
*BY.17 Parça basma işlemi bittikten sonra, motor durdurma, gerilim kesme, kavrama anahtarını servis dışı bırakma işlemlerini yaparak makineyi durdurur.
*BY.18 İşlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder.
*BY.47 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.48 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.
*BY.49 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır
*BY.50 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.51 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019