15UY0224-3 Presçi Kritik Adımları (Seviye 3)

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


15UY0224-3 Presçi  Kritik Adımları

15UY0224-3/ A2 Presleme Öncesi Hazırlık Yeterlilik Birimi Kritik Adımları

*BY.4 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak hazırlar.
*BY.11 Teknik resimleri ve talimatları inceleyerek yapılacak işlemleri ve sıralamasını amirlerine danışarak belirler.
*BY.20 Pres ayarlarının talimatlara uygun olup olmadığını amiri nezaretinde kontrol eder.
*BY.21 Presin çalışmaya hazır olup olmadığının genel kontrolünü yapar.
*BY.22 Teknik dokümanlardan faydalanarak indis no, delik sayısı, çizik, yırtık, çatlak, yüzey dalgalılığı şekil bozukluğu gibi yüzey hatalarını elle ve gözle kontrol eder.
*BY.24 Ölçüm ve muayene sonuçlarına göre iş parçası üzerindeki hataları tespit eder.
*BY.25 Hatalı iş parçasını ayırarak istifler.
*BY.27 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.28 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.
*BY.29 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır.
*BY.30 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.31 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular
15UY0224-3/ A3 Presleme Ve Bakım Yeterlilik Birimi Kritik Adımları
*BY.5 İlk basım öncesi, çift el kumanda cihazı gibi emniyet sistemlerini çalıştırarak kontrol eder.
*BY.7 Kumanda panelinden pres butonuna veya pedalına basarak presleme işlemini başlatır.
*BY.8 Kavrama lambasını ve arıza ekranını kontrol eder
*BY.9 Tesisatı ve çalışma parametrelerini işlemler boyunca gözlemler.
*BY.12 İşlemlerin düzgün bir şekilde tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder.
*BY.17 İş parçasının teknik dokümanlarda tanımlanmış özelliklerini, uygun ölçme aletlerini kullanarak kontrol eder.
*BY.40 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
*BY.41 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.
*BY.42 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır
*BY.43 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.44 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019