15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3)

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


 

Köprülü Vinç Kritik Adım listesi
BY.1* Elleçleme işlemleri öncesi iş güvenliği tedbirlerinialar ak kişisel koruyucu donanımlarını kullanır.
BY.5* Yüke göre kullanılacak kaldırma ataşmanlarını ve ekipmanlarını belirler/onaylar.
BY.6* Yüke göre köprülü vinç kaldırma kapasitesini kontrol ederek uygunluğuna karar verir.
BY.10* Kaldırma elemanlarının çatlama, ezilme, deformasyon vs. durumlarını gereken güvenlik ve uygunluk şartlarını yüke göre kontrol eder.
BY.12* Köprülü vinç kumanda ederek frenleme, tutma ya da kaçırma durumlarını kontrol eder.
BY.13* Köprülü vinci her eksende kumanda ederek test eder.
BY.14* Köprülü vinci kumanda ederek sesli ya da görsel uyarı ikaz işaretlerini kontrol eder.
BY.19* Kaldırma elemanları ve kanca güvenlik mandalı ve bağlantılarını kontrol eder.
BY.24* Elleçleme işlemlerinde verilen işaret ve komutlara uyar.
BY.29* Yükü emniyetli bir şekilde açısı ve denge durumunu gözeterek teknolojik kurallara göre sapanlar/sapancıdan onay alır.
BY.33* Vinci ön kaldırma yüksekliğine kaldırarak güvenlik, sapanlama ve frenlemeyi kontrol eder.
BY.35* Sınırlandırılmış alan içerisinde yükü kaldırır ve indirir/asansör yapar.
BY.36* Yükü belirlenen ve sınırlandırılan rotada taşır.
BY.37* Yükü zemine göre sınırlı yüksekliğe kaldırarak taşır.
BY.38* Yükü yeri ve yüksekliği rotada belirlenmiş engeller üzerinden aşırarak sınırlı yükseklikte taşır.
BY.39* Kaldırma, taşıma, boşaltma/istifleme işlemlerini zamanında, gerektiğinde yardımcı ekipmanlarla seri ve güvenli olarak gerçekleştirir.
BY.40* Yük özelliğine göre elleçleme işlemlerinde limit, hız, salınım, fren ve fiziksel şartları kontrol altında tutar.
BY.41* Yüke göre belirlenen veya sınırlandırılan indirme/boşaltma alanına yükü indirir/boşaltır.
BY.42* Yükü rota ya da elleçleme alanı özelliğine göre kısıtlayan sınırlandıran engellere çarpma/temas etmeden kaldırır, taşır ve indirir/boşaltır.
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019