14UY0202-4/ NC/CNC Tezgah İşçisi Kritik Adımları (Seviye 4)

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


14UY0202-4/  NC/CNC Tezgah İşçisi  Kritik Adımları

14UY0202-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri  Kritik Adımları

*BY.5 Kullanılan cihazlara ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.
*BY.6 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.
*BY.8 Tehlikeli ve zararlı atıkları, verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır.
*BY.10 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır.
*BY.11 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.12 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular
*BY.16 Çalışmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur.
*BY.17 Yapılan işlerin uygunluğunu kontrol eder.
14UY0202-3/A2 Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak  Kritik Adımları
*BY.4 Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgah ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.
*BY.5 Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.
*BY.7 Çalışma sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı durdurur.
*BY.18 Talimatlara göre takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar.
*BY.22 Yağ ve kesme sıvısı seviyelerini kontrol eder.
*BY.23 Gerekli gördüğü durumlarda sıvı eklemesi veya değişimlerini yapar.
*BY.24 Tezgahın referans (sıfır) noktasını belirler
*BY.25 Tareti ve kesiciyi tezgah referans noktasına (sıfırına) gönderir.
*BY.28 Kontrol tuşlarını kullanarak eksen seçimi, taret döndürme, tezgah aynasını açma/kapama, tezgah milini çalıştırma/durdurma, soğutma sistemini açma/kapama, acil durdurma, devir sayısı gibi ayarları yapar.
*BY.30 Tablayı ve üzerindeki bağlama noktalarını tespit eder.
*BY.31 Bağlama elemanları için uygun olan baskı ayarlarını yapar.
*BY.32 Tareti, dönerken tezgah seviyesine çarpmayacak şekilde ayarlar
*BY.33 Tezgahta meydana gelen sapmaları tespit ederek giderilmelerini sağlar.
*BY.35 Mors veya silindirik taşıyıcı, pens, mandren, açılı kama, malafa, kater ya da diğer özel aparatları kullanarak takımları tezgaha bağlar.
*BY.39 Takımların işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak şekilde bağlar.
*BY.42 İş parçasının referans noktasını ayarlar.
*BY.47 Parçanın dönüp dönmediğini ve sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.
14UY0202-3/A3Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek  Kritik Adımları
*BY.4 Parçanın cinsi ve boyutları ile ilgili ölçüleri programa girer.
*BY.6 İlerleme hızı, talaş derinliği, devir sayısı türünden işlem parametrelerini programa girer.
*BY.19 Tezgahta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.
*BY.21 Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları tespit eder.
*BY.23 Bozuk veya kırık parçaları ayırır.
*BY.25 Aşınan veya kırılan takım uçlarını değiştirir veya bilenmesini sağlar.
*BY.31 Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.
*BY.33 Her parçanın özelliğine uygun olarak talimatlarda belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemini uygular.
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019