14UY0202-3/ NC/CNC Tezgah İşçisi Kritik Adımları (Seviye 3)

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


14UY0202-3/  NC/CNC Tezgah İşçisi  Kritik Adımları

14UY0202-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri  Kritik Adımları

*BY.5 Kullanılan cihazlara ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini uygular.
*BY.6 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.
*BY.8 Tehlikeli ve zararlı atıkları, verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır.
*BY.10 İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu donanım ve malzemeleri kullanır.
*BY.11 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.12 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular
14UY0202-3/A2 Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak  Kritik Adımları
*BY.2 Çalışma için gerekli aparat, makine, tezgah ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir.
*BY.3 Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin İSG kapsamında uygunluğunu kontrol ederek gerekli önlemleri alır.
*BY.6 Çalışma sırasında iş güvenliği, çevresel etkiler ve kaliteye ilişkin uygun olmayan bir durum olduğunda veya olacağı sezildiğinde çalışmayı durdurur.
*BY.15 Talimatlara göre takım ayarlaması ve sıfırlamasını yapar.
*BY.19 Yağ ve kesme sıvısı seviyelerini kontrol eder.
*BY.20 Gerekli gördüğü durumlarda sıvı eklemesi veya değişimlerini yapar.
*BY.21 Tareti ve kesiciyi tezgah referans noktasına (sıfırına) gönderir.
*BY.25 Takım bilgilerini ve parçanın sıfır noktasını tezgaha girer.
*BY.26 Tablayı ve üzerindeki bağlama noktalarını tespit eder.
*BY.27 Bağlama elemanları için uygun olan baskı ayarlarını danışarak yapar.
*BY.28 Tareti, dönerken tezgah seviyesine çarpmayacak şekilde ayarlar
*BY.29 Tezgahta meydana gelen hata ve uygunsuzlukları tespit ederek giderilmelerini sağlar
*BY.32 Kesici takım tutucularının seçimini ilgili kataloglara göre yapar.
*BY.35 Takımların işlemler sırasında yerlerinden çıkmayacak şekilde bağlar.
*BY.38 İş parçasının referans noktasını ayarlar.
*BY.43 Parçanın dönüp dönmediğini ve sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.
14UY0202-3/A3Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek  Kritik Adımları
*BY.9 Tezgahta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.
*BY.11 Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları tespit eder
*BY.13 Bozuk veya kırık parçaları ayırır.
*BY.14 Aşınan veya kırılan takım uçlarını değiştirir veya bilenmesini sağlar.
*BY.20 Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.
*BY.22 Her parçanın özelliğine uygun olarak talimatlardaki belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemini uygular.
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019