12UY0085-3/01 Metal Sac İşlemeci (Seviye 3)

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


12UY0085-3/A2 Metal Sac İşleme Kritik Adımları
*BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.
*BY.2 Malzeme cins ve kalınlığına göre makinelerin ayarlarını yapar.
*BY.3 İmalat resmine göre markalama işlemini yapar.
*BY.4 İmalat resmine göre giyotin makas ile kesim yapar.
*BY.5 İmalat resmine göre daire testere ile kesim yapar.
*BY.6 İmalat resmine göre şerit testere ile kesim yapar.
*BY.7 Pergel, mastar ve benzeri kullanarak oksi-gaz veya el plazması ile kesim yapar.
*BY.8 Uygun makine/alet ile köşe boşaltma işlemini yapar.
*BY.9 Uygun makine/alet ile (matkap/zımba) delme işlemini yapar.
*BY.10 Malzeme cinsi ve kalınlığına uygun bükme yöntemi ile bükme/kıvırma işlemini yapar.
*BY.11 İmalat resmine uygun vidalı veya perçinli/pop perçinli birleştirme işlemini yapar.
*BY.12 İmalat resmine uygun basit kaynaklı birleştirme işlemini yapar.
*BY.15 İş parçasının kontrolünü ve temizliğini yapar.
*BY.17 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.18 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.19 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019