12UY0083-3/01 Metal Kesimci (Seviye 3)

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim Kritik Adımları
*BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.
*BY.3 Malzeme kalınlığı ve cinsine göre, giyotin makas tezgahının (NC) program veya elle kesme boşluk (sentil) ayarını yapar.
*BY.4 Malzeme kesim ölçüsünü (NC) program veya el ile dayama ayarlarını yapar
*BY.6 Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.
*BY.7 Giyotin makas ile kesim işlemi yapar.
*BY.8 Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.
*BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular
*BY.12 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.
12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim Kritik Adımları
*BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.
*BY.4 Kesime uygun memeyi takar.
*BY.5 Kesim için uygun alev ayarını yapar.
*BY.6 Kesilecek malzemenin kalınlığına göre kesme basıncını ayarlar.
*BY.9 Oksi-gaz ile kesim tezgahında kesim işlemini yapar.
*BY.11 Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.
*BY.13 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.
*BY.14 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.15 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.
12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim Kritik Adımları
*BY.1 Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.
*BY.3 Şerit testere tezgahında malzeme cins ve kalınlığına göre gerekli ayarları yapar.
*BY.6 Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.
*BY.7 Şerit testere tezgahında kesim işlemini yapar
*BY.8 Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.
*BY.10 Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular
*BY.11 Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
*BY.12 Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019