12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı / 12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


12UY0053-4/ B1 SAPLAMA KAYNAĞI- ÇELİK (781)

12UY0053-4/ B2 SAPLAMA KAYNAĞI – ALÜMİNYUM(781)

11UY0014-3-B2 Tungsten Asal gaz kaynağı (TIG)  ALÜMİNYUM

11UY0014-3-B1 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG) (131)

*BY2 Taslak veya Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar
*BY.1 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular
*BY9 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY10 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir
*BY11 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar
*BY12 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY13 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019