11UY0034-4/02 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


11UY0034-4/B3 Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi

B2  Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birleştirilmesi

B1 Gazlı Hatta Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi

*BY.2 EF kaynak makinesine, kaynak parametreleri girişini yapar.
*BY.5 Kaynaklı hattın sızdırmazlık testini kontrol eder.                                                                                       
*BY.6 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.7 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levhalar ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.
*BY.8 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.                                                       
*BY.9 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.                                                                                                             
11UY0034-4 A3   Doğal Gaz Polietilen Boruların Kaynak İşlemlerine Hazırlanması
*BY.2 Kazıma tekniğine uygun olarak boruyu kazır.
*BY.5 Uygun temizleyici solventi seçerek temizleme işlemini tekniğine uygun olarak gerçekleştirir.                                                                                   
*BY.6 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.7 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levhalar ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.
*BY.8 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.                                                       
*BY.9 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.                                                                                                             
11UY0034-4 B4  Isıtılmış Eleman Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi
*BY.2 Boruları kaynak makinesi üzerine uygun şekilde sabitler.
*BY.4 Boruların uçlarını temizleyici solvent ile temizler.
*BY.7 Boru yüzeylerinin ısıtıcı ile teması için gerekli basınç, süre ve dudak yüksekliğini kullanım kılavuzundan tayin eder.
*BY.8 Boru yüzeyleri arasına ısıtıcıyı yerleştirerek kademeli olarak basıncı artırır.
*BY.11 Boruları yanaştırarak kademeli olarak basıncı artırır.
*BY.14 Kaynak işleminde hata olup olmadığını fiziksel ve işlevsel olarak kontrol eder.
*BY.15 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.16 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levhalar ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.
*BY.17 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.                                            
*BY.18 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019