11UY0034-3/02 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


11UY0034-3 B5 Isıtılmış Eleman Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi

B4  Isıtılmış Eleman Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi

*BY.2 Boruları kaynak makinesi üzerine uygun şekilde sabitler.
*BY.4 Boruların uçlarını temizleyici solvent ile temizler.
*BY.7 Boru yüzeylerinin ısıtıcı ile teması için gerekli basınç, süre ve dudak yüksekliğini kullanım kılavuzundan tayin eder.
*BY.8 Boru yüzeyleri arasına ısıtıcıyı yerleştirerek kademeli olarak basıncı artırır.
*BY.11 Boruları yanaştırarak kademeli olarak basıncı artırır.
*BY.14 Kaynak işleminde hata olup olmadığını fiziksel ve işlevsel olarak kontrol eder.
*BY.15 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.16 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levhalar ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.
*BY.17 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.                                            
*BY.18 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
11UY0034-3 /

B1   Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi

B3  Elektrofüzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm Üzerindeki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi

B2  Elektrofüzyon Kaynağı ile Doğal Gaz Polietilen Borusuna Semer Mesnet Birleştirilmesi

*BY.2 EF kaynak makinesine, kaynak parametreleri girişini yapar.
*BY.5 Yapılan kaynak numunesinin ilgili standarda uygunluğunu kontrol eder. (DVS  2207 )                                                                                                          
*BY.6 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.7 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levhalar ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.
*BY.8 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.                                                                                                
*BY.9 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.                                                                                                             
*BY.10 İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.
11UY0034-3 /A3 Doğal Gaz Polietilen Boruların Kaynağa Hazırlık İşlemleri
*BY.1 İşaretleme tekniğine uygun olarak boru üzerinde işaretleme yapar. Uygun işaretleme ve ölçme aracı kullanır.
*BY.2 Kazıma tekniğine uygun olarak boruyu kazır.
*BY.6 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.7 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levhalar ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.
*BY.8 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.9 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.                                                                                                             
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019