11UY0033-3/03 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


 

11UY0010-3-B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (111)

11UY0010-3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.1 Doğru elektrot tip ve çapları seçer.
*BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.
*BY.7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
*BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.
11UY0010-3-B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder
*BY.2 Doğru nozulu seçer.
*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
*BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
*BY.8 WPS/pWPS’in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.
*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019