11UY0031-3/02 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


B1 Doğal Gaz İç Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı Kritik Adım listesi
* BY.3 Boruyu uygun mesafede mengeneye bağlar.
* BY.6 Diş açılması gereken malzemeye standartlara uygun diş  açar.
* BY.7 Birleştirmede uygun sızdırmazlık elemanı kullanarak sızdırmazlığı sağlar.
*BY.13 Sistem bağlantılarını kontrol eder.
* BY.19 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
* BY.20 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.
* BY.21 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
* BY.22 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.24 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.
B2 Isıtma Tesisatı Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve Onarımı Kritik Adım listesi
* BY.3 Birleştirmede uygun sızdırmazlık elemanı kullanarak sızdırmazlığı sağlar.
* BY.8 Sistem bağlantılarını kontrol eder
* BY.13 Sızdırmazlık elemanlarının kontrolünü yapar
* BY.22 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
* BY.23 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.
* BY.24 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
* BY.25 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY.26 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.
B3 Ondüleli Bükülebilir Hortum (Fleks Boru) Tesisatı

Borulama, Bağlantı, Test Bakım ve OnarımıKritik Adım listesi

* BY.2 Bükülebilir hortumlar (BLH) belirlenen uzunluğunu uygun ekipman ile keser.
* BY.3 Bükme sonrası boru formunun korunmasını sağlar
* BY.15 Sistem bağlantılarını kontrol eder
* BY.16 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
* BY.17 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.
* BY.18 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
* BY.19 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
*BY. 21 Çevreyi koruma için gerekli önlemleri alır.
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019