11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


11UY0016-4/B1 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)

11UY0016-4-B7 TEL ELEKTROTLA TOZALTI ARK KAYNAĞI (121)

*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
*BY.5 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular
*BY.6 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.
*BY.9 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.10 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır
*BY.11 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
11UY0016-4-B2 METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (131)

11UY0016-4-B3 METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (135)

11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)

*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer
*BY.7 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.
*BY.8 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.
*BY.6 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir.
*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
*BY.9 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular
*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.
11UY0016-4-B5 TUNGSTEN ASAL GAZ ARK KAYNAĞI
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer
*BY.6 Sürece uygun koruyucu gazı belirler.
*BY.7 Koruyucu gazın akış hızını ayarlar.
*BY.8 Taslak ve ya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre parametre ayarlarını yaparak kaynak işlemini gerçekleştirir
*BY.5 Kaynak işleri ile ilgili prosedürleri uygular
*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur
*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarına uygun çalışır.
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019