11UY0015-4 DİRENÇ KAYNAK AYARCISI

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


 

11UY0015-4/ B1 DİRENÇ NOKTA KAYNAĞI (21)

11UY0015-4/ B2 DİKİŞ DİRENÇ KAYNAĞI (22)

11UY0015-4/B3 PROJEKSİYON KABARTMALI KAYNAK (23)

1UY0015-4/B4 YAKMA ALIN KAYNAĞI (24)

11UY0015-4/B5 BASINÇ ALIN KAYNAĞI (25)

11UY0015-4/B6 YÜKSEK FREKANS DİRENÇ KAYNAĞI (291)

*BY.1 Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun olarak ayarlar
*BY.2 Malzeme ve elektrotları temas bölgesi uygunluğunda sabitler
*BY.8 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.9 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir
*BY.10 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular
*BY.11 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular
*BY.12 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019