11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


 

11UY0010-3-B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (111)
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.1 Doğru elektrot tip ve çapları seçer.
*BY.2 Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.
*BY.7 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
*BY.3 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.
11UY0010-3-B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder
*BY.2 Doğru nozulu seçer.
*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
*BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
*BY.8 WPS/pWPS’in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.
*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır
11UY0010-3-B6 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MAG) (135)
*BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar
*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
*BY.5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.
*BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
*BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
*BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır
11UY0010-3/B13 Plazma Ark Kaynağı (15)
BY1 Taslak veya Onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesine (WPS/pWPS) göre uygun kaynak yapar
BY4 Kaynak prosesinin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
BY13 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımlarını kullanır
BY14 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatları doğrultusunda yerleştirir.
BY15 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.
BY16 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.
BY17 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.
11UY0010-3-B10 Otojen Tungsten Asal Gaz Kaynağı
*BY.9 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
BY.4 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder
*BY.2 Doğru nozulu seçer.
*BY.6 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
*BY.7 WPS/pWPS’in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
*BY.13 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
*BY.11 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.
*BY.12 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur
*BY.10 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır
11UY0010-3-B11 Boru Biç. Özlü Elekt. Tung. Asal Gaz Kaynağı (143)
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder
*BY.2 Doğru nozulu seçer.
*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
*BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
*BY.8 WPS/pWPS’in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.
*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır
11UY0010-3-B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG) (131)
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder
*BY.2 Doğru nozulu seçer.
*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
*BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
*BY.8 WPS/pWPS’in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.
*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur
11UY0010-3/B8 Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)
*BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar.
*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
*BY.5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.
*BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
*BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
*BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır
11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı (136)
*BY.11 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.6 Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar.
*BY.3 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
*BY.5 Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.
*BY.4 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartname-sini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
*BY.8 WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
*BY.12 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır
11UY0010-3-B12 İndirgeyici Gaz Ve Katı Dolgu Malzemeli Tungsten Asal Gaz Kaynağı
*BY.10 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.5 Koruyucu gazın çeşidi ve debisini kontrol eder
*BY.2 Doğru nozulu seçer.
*BY.4 Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
*BY.7 Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
*BY.8 WPS/pWPS’in gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
*BY.14 Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.
*BY.12 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.
*BY.13 Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur
*BY.11 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019