09UY0001-3/02 Plastik Kaynakçısı (Seviye 3)

İlgili ulusal yeterliliklerdeki sınavlara katılan adayların başarılı sayılabilmeleri için, listede bulunan kritik adımları mutlaka başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.


09UY0001-3PE Malzeme Grubunda Elektrofüzyon Yöntemi ile

B18  315 mm ve altındaki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md. 3.6)-

B19 315 mm üzerindeki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md. 3.7)-

B20 Semer Mesnet Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md. 3.8)

*BY.1 Kaynak öncesi parça üzerinde birleştirme bölgesinin temizliğini yaparak kaynağa uygun hale getirir
*BY.2 Yapacağı kaynağa uygun şekilde teçhizatını ayarlar.                                                                                                                                                                    
*BY.8 Yapılan kaynak numunesinin ilgili standarda uygunluğunu kontrol eder. (DVS  2207 )                                                                                                          
*BY.9 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.10 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levhalar ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.
*BY.11 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.                                                                                                
*BY.12 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.                                                                                                             
*BY.13 İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.
09UY0001-3/  PE Malzeme Grubunda Isıtılmış Eleman ile                                                    

B16  315 mm ve altındaki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md. 3.4)-

B 17    315 mm üzerindeki Çaplarda Plastik Kaynak Uygulaması (TS EN 13067 Md. 3.5)

*BY.1 Kaynak öncesi parça üzerinde birleştirme bölgesinin temizliğini yaparak kaynağa uygun hale getirir.
*BY.2 Yapacağı kaynağa uygun şekilde teçhizatını ayarlar.
*BY.8 Yapılan kaynak numunesinin ilgili standarda uygunluğunu kontrol eder.                                                                 
*BY.9 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.
*BY.10 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret, levhalar ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.
*BY.11 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.                                              
*BY.12 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini uygular.                                                                                                        
*BY.13 İş süreçleri ve işlemler sonucu ortaya çıkan atıkları ayrıştırır.
Doküman No. P10-F702/Revizyon No.00/Tarih.04.03.2019